Sàn Binance: Bỏ phiếu mở cho Community Coin (Đồng tiền cộng đồng) trong tháng – Vòng 8

45

Bỏ phiếu cho Vòng 8 của Đồng tiền Cộng đồng của Binance trong tháng sẽ mở tại 2018/07/25 4:00 SA (UTC).

Các ứng cử viên cho cuộc bỏ phiếu Vòng 8 (theo thứ tự bảng chữ cái) là:

 1. Libra Credit (LBA)
 2. Locktrip (LOC)
 3. Mithril (MITH)
 4. NKN (NKN)
 5. Polymath (POLY)

Quy tắc bỏ phiếu

 1. Thời gian biểu quyết: 2018/07/25 4:00 SA (UTC) đến 2018/07/30 0:00 SA (UTC).
 2. Liên kết bỏ phiếu: https://www.binance.com/vote.html
 3. Mỗi người dùng đã đăng ký có thể bỏ phiếu cho nhiều ứng cử viên. Nhưng sẽ chỉ có thể gửi phiếu bầu cho ứng cử viên đó một lần. Người dùng sẽ cần phải trả 0,1 BNB cho mỗi ứng cử viên trong phiếu bầu của họ. (tức là 0,2 BNB sẽ được khấu trừ nếu 2 ứng viên được chọn).
 4. Binance sẽ chụp ảnh cuối cùng về số dư BNB của mỗi người dùng tại.2018/07/30 0:00 AM (UTC)để xác định Hệ số nhân của số phiếu bầu của người dùng.
  Đối với mỗi 1 BNB được giữ trong số dư, Hệ số nhân sẽ tăng lên 1, Hệ số nhân tối đa là 500. Ví dụ, tại thời điểm ảnh chụp, người dùng có 3,9 BNB trong số dư sẽ có một hệ số nhân của 3. Một người dùng có 1000 BNB trong số dư sẽ có một hệ số nhân 500.
  BNB của bạn sẽ không bị khóa bất cứ lúc nào sau khi bạn bỏ phiếu. Tuy nhiên xin lưu ý rằng. Chỉ BNB được giữ trong tài khoản của bạn tại thời điểm ảnh chụp nhanh cuối cùng sẽ áp dụng cho Hệ số của bạn.
 5. Mỗi phiếu bầu mà người dùng đưa ra cho bất kỳ đề cử nào của dự án sẽ được nhân với số nhân được tính trong bước 4 ở trên.
 6. Khi kết thúc giai đoạn bầu cử. Chúng tôi sẽ xem xét các phiếu bầu mà mỗi ứng cử viên thu thập để xem xét lần cuối. Như mọi khi, chúng tôi bảo lưu quyền điều chỉnh trọng số của mỗi phiếu bầu.
Sau khi hoàn thành quá trình bỏ phiếu. Binance sẽ liệt kê đồng tiền trên sàn giao dịch của chúng tôi trong một khung thời gian hợp lý. Tùy thuộc vào phản ứng của thị trường, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện sự kiện này hàng tháng.

Lưu ý:

Binance bảo lưu mọi quyền thay đổi các quy tắc của sự kiện này mà không cần thông báo. Bao gồm cả việc thu hồi kết quả hoặc loại bỏ các ứng cử viên được xác nhận tham gia vào các thao tác bỏ phiếu. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ hình thức khuyến khích tài chính hoặc tiền tệ nào. Các khoản giảm giá hoặc phần thưởng cạnh tranh được cung cấp sẽ ảnh hưởng đến các phiếu bầu của người dùng. Trọng lượng của mỗi phiếu bầu cũng có thể thay đổi dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Bao gồm nhưng không giới hạn ở cấp độ hoạt động lịch sử của tài khoản được sử dụng để bầu cử.

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!

Nguồn: Binance

👉👉 Các kênh thông tin của Vietkoin.com 👈👈

👉👉 Tham gia kênh Telegram của Vietkoin.com 👈👈

👉👉 Tham gia Group Facebook của Vietkoin.com 👈👈

👉👉 Like fanpage Facebook của  Vietkoin.com 👈👈

Sàn Binance: Bỏ phiếu mở cho Community Coin (Đồng tiền cộng đồng) trong tháng – Vòng 8
Đánh giá bài viết