“Vote for Token Listing” đã được CoinEx nâng cấp: Phần thưởng CET khi gửi thông tin dự án

109

“Vote for Token Listing” đã được CoinEx phát hành một phiên bản hoàn toàn mới vào lúc 14:30 ngày 13 tháng 7 năm 2018 (UTC).

MỌI NGƯỜI có thể gửi thông tin dự án

1. Phần thưởng cho việc tạo dự án: Sau khi vượt qua bài kiểm tra CoinEx, người tạo dự án sẽ được thưởng 100 CET.
2. Để khuyến khích gửi, bạn có thể gửi thông tin dự án của coin/token được liệt kê. Sau khi vượt qua bài kiểm tra CoinEx, người tạo dự án cũng sẽ được thưởng 100 CET. 
3. CoinEx sẽ kiểm toán tất cả các thông tin dự án đã gửi để xác thực.
4. Phần thưởng sau khi danh sách dự án: Sau khi được liệt kê thành công, người sáng tạo sẽ nhận được 1000 CET.

Bỏ phiếu vào danh sách: https://www.coinex.com/vote

Quy tắc bầu cử

1. Chứng nhận bầu cử: Chỉ dành cho người dùng đã được xác minh ID
2. Chi phí: Mỗi người dùng có thể bỏ MỘT phiếu bầu cho mỗi dự án và mỗi phiếu bầu có giá MỘT CET. Tối đa 5 phiếu bầu cho mỗi tài khoản mỗi tuần. Sau khi đã bỏ phiếu, CET của bạn KHÔNG được hoàn lại 
3. Tiêu chuẩn: Min. hỗ trợ 500 phiếu 
4. Danh sách đủ điều kiện: Tất cả các dự án đủ tiêu chuẩn có đủ số phiếu phải được đánh giá và phê duyệt bởi CoinEx trước khi được liệt kê.

Chú ý

1. CoinEx KHÔNG hứa sẽ đánh giá và liệt kê bất kỳ dự án nào chỉ dựa trên phiếu bầu của nó. Tất cả các dự án đủ tiêu chuẩn có đủ số phiếu phải được đánh giá và phê duyệt bởi CoinEx trước khi được liệt kê. 
2. CoinEx không khoan dung đối với các hành vi như đăng ký độc hại và bỏ phiếu spam và sẽ BAN tất cả đã xác minh tài khoản spam và XỬ LÝ phiếu bầu của họ. 
3. CoinEx bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về Bỏ phiếu cho Token Listing.

Nguồn: CoinEx

👉👉 Các kênh thông tin của Vietkoin.com 👈👈

👉👉 Tham gia kênh Telegram của Vietkoin.com 👈👈

👉👉 Tham gia Group Facebook của Vietkoin.com 👈👈

👉👉 Like fanpage Facebook của  Vietkoin.com 👈👈

“Vote for Token Listing” đã được CoinEx nâng cấp: Phần thưởng CET khi gửi thông tin dự án
Đánh giá bài viết